دانلود آهنگ جدید موئر به نام نسل بعد

متن آهنگ (تکست) نسل بعد از موئز

 

دیگه قراره چى بشه ، فقر جماعت دیده شه ؛ بگى فرهنگ فرار ، تنها مسیرشه
تغییر و نمیپذیره ، اما اسیرشه ؛ میگه دین و سنتم آره تنها دلیلشه
ولى اون بٌرد که انسانیتش ، سوا از دینشه ؛ آزادس و همه جا با خدا ، اما رفیقشه
وجدانش بیداره هروز ، عذابم میکشه ؛ نرمال یا بیمار از درون ، اعصاب حریفشه
چون نمیفهمه چرا این همه سر تو برفن ، کبکن
باهوشن و تو ترفند ، مغزن ، ولى تو فرهنگ ، ردَّن
وقتى تو بطنن ، لفظن ، وقتى دور از مرزن ، هرزن
دور از مقصد از دم ؛ زدن تو خاکى حاشیه
کو پس اصل مطلب ؛ برا آینده راه چیه؟
اون از نسل بخت هفتادى که
تو لجن ماها غرقن ، از تو پکیده تو وهمن
ترمز بریده تو درن ، رانندش ما بودیم
میخوام باز کنم در فاضلابو ، در گاله هارو
سر واژه هارو بِبُرم که گذشت آب از سر ناجور این
وضعو نمیشه سرو سامون ، بدی با جوون درب داغون
معتادى که وابستس آسون نى
ترویج مواد کردى ، خلاف سنگین ، فضا منفى ، ادا تنگى
بنابراین به گا رفت از نادونى
خودتو به فاک دادى به درک ، به قول یارو حاشیه خرک
مرد نمیشى تا باشى پسرک ، بامزس لانتورى
ریدى به الک ، فید بک و میده چرخ فلک
یعنى حالا کارما دادگاه خب لامصب خواب بودى
عوضی نفهمى ور رفتى انقد با
خوار و مار فرهنگ که آخر سر داد زورى

هرکى فکر ساخت بود تنها موند
بد بویى داره میده فردامون
نسل بعد از ریشه کج داغون
میگى نه میرسى به حرفامون

‎جامعه رو ببین باز رد داده ؛ الگوش شده تاریخ ۴٠٠ ساله چرا؟
‎اگه به تقلید عادت داره ؛ خوبیم داره و همش آفت داده به ما
‎الگو میشه اونى که پره روزى که خودش باور داره به راه
‎پاشو پاشو جمع کن یا همین پخى که هستى بمون و آینده رو بگا
‎چرا میخواد ته بمونه ، با خودمون کلمونه
‎هر چى داریم کممونه ، حریصىِ دردمونه
‎مریضىِ شهرمونه ، پ بگو چه مرگمونه
‎وایسا همش مال فرهنگه آقا
‎دورت پر هله هوله ، بى مرام پهلوونه
‎جلو بازو نره غول ، دختر غرق پوله
‎رفیقم یه نردبونه ، تفریح میشه قهوه خونه
‎وایسا این جنگ سنتِ آقا
‎حرف حق که خفه خون ، فقر و فحشا حقمونه
‎اختلاسم صد نمونه ، خطر قرمز مرزمونه
‎چمدونه دستمونه ، خداییشم بسه مونه
‎وایسا دیگه تو خفه شو دادا
‎آره خفه میشم کور خوندى ، نه نمیشم سوزوندیم
‎من زندانى زیر زمینم ، با تلاش بى دریغم
‎غیر مجاز بى دلیلم ، حق خوردین همتون
‎من بعد میگم اینم ، بد برید ازتون ملت ؛دیدم اینم
‎دغدغم جامعمه تو چشمات بى معنیم ؟
‎کاشکى آینده بچه هارو میفهمیدن
‎اصلا میگیرى چى میگم ؟ میخندى نه ؟

‎هرکى فکر ساخت بود تنها موند
‎بد بویى داره میده فردامون
‎نسل بعد از ریشه کج داغون
‎میگى نه میرسى به حرفامون

 

ارسال دیدگاه

دیدگاه کاربران
دیدگاهی یافت نشد .